Rada Miejska wyraziła zgodę na porozumienie w sprawie linii nr 3

Od 1 lipca 2021 r. linia nr 3 będzie zatrzymywać się na przystankach w Białej. Jest to możliwe dzięki wyrażeniu zgody przez radnych miejskich na zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminą Tarnów a Gminą Miasta Tarnowa w sprawie powierzenia zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Większa częstotliwość autobusów do Białej

Na dzień dzisiejszy linia T03 wykonuje 15 kursów w dni robocze, 7 kursów w soboty oraz 6 kursów w dni świąteczne. Od 1 lipca częstotliwość zostanie zwiększona o 6 kursów w dni robocze i soboty oraz o 5 kursów w dni świąteczne.

Koszt jednego wozokilometra został ustalony na poziomie 6,91 zł. Gmina będzie partycypować w kosztach powierzonych zadań proporcjonalnie do ilości kilometrów realizowanych na jej terenie. Każda ze stron porozumienia ma czteromiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W związku z planowanym powierzeniem organizacji transportu publicznego na terenie sołectwa Biała Zarządowi Dróg i Komunikacji w Tarnowie, od 1 lipca przestanie kursować linia T03.