Bilety

Komunikacja gminna

Rodzaje biletów

Emisje biletów komunikacji gminnej prowadzi Firma Przewozowa „Michalus” Michał Bodzioch. Bilety okresowe oraz karnety wieloprzejazdowe można zakupić w punkcie sprzedaży w Tarnowie przy ul. Dworcowej 1 (Dworzec autobusowy), a bilety jednorazowe można nabyć u kierowców autobusów.

Godziny pracy Punktu Obsługi Klienta:

 • poniedziałek: 11:00 – 18:00;
 • wtorek – piątek: 9:00 – 16:00;
 • sobota: 9:00 – 14:00

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH

 • DZIECI W WIEKU DO 4 LAT;
 • OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA;
 • HONOROWI OBYWATELE GMINY TARNÓW;
 • ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn);
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSIADAJĄCE ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe;
 • NIEWIDOMI LUB NIEDOWIDZĄCY posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-0;
 • OSOBY DOKONUJĄCE KONTROLI BILETÓW LUB KONTROLI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO;
 • DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE do czasu ukończenia 18 roku życia;
 • JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do czasu ukończenia 18 roku życia, towarzyszący dziecku w podróży;
 • FUNKCJONARIUSZE POLICJI podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GMINNEJ GMINY TARNÓW ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY TARNÓW podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ będące mieszkańcami Gminy Tarnów;
 • DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH będące mieszkańcami Gminy Tarnów;
 • OSOBY KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY LUB ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE przyznane przez Wójta Gminy Tarnów na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w okresie ważności decyzji przyznającej świadczenie;
 • WOLONTARIUSZE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w dniu finału WOŚP;
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, STUDENCI STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH do ukończenia 26 roku życia w Dniu Dziecka, tj. 1 czerwca;
 • NAUCZYCIELE będący opiekunami grup dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Tarnów

OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WYBRANYCH LINIACH

 • JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej podróżujący z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego i z powrotem,, jedynie na liniach przebiegających na tych trasach, określonych w zaświadczeniu wydanym przez Gminę Tarnów;

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE BILETÓW ULGOWYCH

 • DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, nie będące mieszkańcami Gminy Tarnów;
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH niedziałających na terenie Gminy Tarnów;
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH;
 • EMERYCI;
 • OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE;
 • OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY;
 • RENCIŚCI pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną;
 • UCZNIOWIE I STUDENCI ZAGRANICZNYCH SZKÓŁ I UCZELNI do ukończenia 26 roku życia;
 • OSOBY NIESŁYSZĄCE, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, będące mieszkańcami Gminy Tarnów

Uchwała nie została jeszcze opublikowana

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH:

 • DZIECI W WIEKU DO 4 LAT;
 • OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA;
 • ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn);
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe;
 • NIEWIDOMI LUB NIEDOWIDZĄCY posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-0;
 • OSOBY DOKONUJĄCE KONTROLI BILETÓW LUB KONTROLI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO;
 • DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE do czasu ukończenia 18 roku życia;
 • JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do czasu ukończenia 18 roku życia, towarzyszący dziecku w podróży;
 • FUNKCJONARIUSZE POLICJI podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • PRACOWNICY URZĘDU GMINY PLEŚNA podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej będące mieszkańcami Gminy Pleśna;
 • DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH będące mieszkańcami Gminy Pleśna;
 • OSOBY KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY LUB ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE przyznane przez Wójta Gminy Pleśna na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w okresie ważności decyzji przyznającej świadczenie;
 • WOLONTARIUSZE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w dniu finału WOŚP;
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, STUDENCI STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH do ukończenia 26 roku życia w Dniu Dziecka, tj. 1 czerwca;
 • NAUCZYCIELE będący opiekunami grup dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Pleśna.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WYBRANYCH LINIACH

 • JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej podróżujący z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego i z powrotem, jedynie na liniach przebiegających na tych trasach, określonych w zaświadczeniu wydanym przez Gminę Pleśna.

 

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH REALIZOWANYCH W RAMACH GMINNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ:

 • DZIECI w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, nie będące mieszkańcami Gminy Pleśna;
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH niedziałających na terenie Gminy Pleśna;
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH;
 • EMERYCI;
 • OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE;
 • OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY;
 • RENCIŚCI pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną;
 • UCZNIOWIE I STUDENCI ZAGRANICZNYCH SZKÓŁ I UCZELNI do ukończenia 26 roku życia;
 • OSOBY NIESŁYSZĄCE, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, będące mieszkańcami Gminy Pleśna.

Kary i opłaty

Cennik ważny od 1 stycznia 2021 r.

 • Opłata dodatkowa za jazdę bez odpowiedniego biletu | 160,00 zł
 • Opłata dodatkowa za jazdę bez dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych) | 128,00 zł
 • Opłata dodatkowa za jazdę bez dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych | 128,00 zł
 • Opłata dodatkowa za przewóz zwierząt domowych bez odpowiedniego biletu | 64,00 zł
 • Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny | 480,00 zł

Bilety jednorazowe

Cennik ważny od 1 stycznia 2021 r.

Typ biletuNormalnyUlgowy
Bilet jednorazowy
ważny na przejeździe całej linii
3,201,60
Bilet jednorazowy
do 4 przystanków (obowiązuje tylko na obszarze Gminy Tarnów, Lisia Góra, Pleśna)
2,001,00

Bilety okresowe

Cennik ważny od 1 stycznia 2021 r.

RODZAJ BILETUNORMALNEULGOWE
1-miesięczne imiennena jedną linię60 zł30 zł
na wszystkie linie80 zł40 zł
3-miesięczne imiennena jedną linię150 zł75 zł
na wszystkie linie200 zł100 zł
6-miesięczne imiennena jedną linię280 zł140 zł
na wszystkie linie370 zł185 zł
12-miesięczne imiennena jedną linię520 zł260 zł
na wszystkie linie690 zł345 zł

Bilety wieloprzejazdowe

elektroniczne na okaziciela

Cennik ważny od 1 stycznia 2021 r.

DŁUGOŚĆ PRZEJAZDU NORMALNY cena za 1 przejazd ULGOWY cena za 1 przejazd
przy zakupie 11 – 20 przejazdów 2,88 zł 1,44 zł
 przy zakupie 21 –  30 przejazdów 2,72 zł 1,36 zł
przy zakupie powyżej 30 przejazdów 2,56 zł 1,28 zł

UWAGA!!! Ważność biletu – czas na wykorzystanie 60 dni